Hoitajan Rooli

Hoitajan Rooli

Hoitajan työ on roolityötä. Käytän ' hoitaja' -nimitystä yleisnimityksenä niin lasten-, perus-, lähi- ja sairaanhoitajista jne.jne, tämä kerrottakoon selvennyksenä.

Riippuen työnkohteesta – onko kyseessä vammaiset, lapset tai vaikkapa psyyken kuntoutujat – hoitajan tulee jatkuvasti asettua ja asettautua toisen ihmisen asemaan.

Lisäksi kukaan vammainen, lapsi tai kuntoutuja, ei ole kopio toisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitajan tulee olla voimakas kameleontti. Aina kun työnkohde vaihtuu, hoitajan tulee kyetä toimimaan uuden ihmisen kanssa ammatillisesti. Aina vaan uudestaan.

Asiakas – on hän sitten potilas tai asukas, tai vaikkapa päiväkodin ryhmän lapsi – voi olla vaativa, ja saakin olla, kuitenkin rajoissa. Hoitajalla on myös rooli olla yhteistyöhenkilö esimerkiksi asukkaan perheelle tai päiväkodin lapsille.

Suomi – kuten koko maailma – on isossa muutoksessa. Kuinka jakaa vauraus kun iäkkäitten määrä kasvaa ja tekijöitten määrä vähenee. Hoitajalla on rooli olla mukana tässä yhteiskunnan kehityksessä.

On tosiasia että hoitajista on paikoin pulaa massatyöttömyyden kourimassa Suomessa.

Korona – yhteiskunta ja mahdollinen Koronan-jälkeinen yhteiskunta asettaa myös uudet haasteet hoitajan roolille. Alalla on paljon yksityisiä toimijoita monella hoitoalan osa-alueella ja niitä varmasti tulee lisää mm. ostopalvelujen muodossa.

Mikä siinä on hoitajan rooli ? Siitä lisää seuraavalla kerralla.

Kommentoi, kirjoita tai reagoi fb – tai twitter – sivulla joka löytyy kirjoittajan nimellä