Hoitaja ja yhteiskunta

Hoitaja ja yhteiskunta

Aloitin tämän blogi – sivuston kirjoittamisen ja ylläpidon halusta vaikuttaa asioihin. Koen politiiikan monellakin tapaa etääntyneen, monestakin syystä, nk. tavallisten ihmisten elämästä.

Samaan aikaan kun tehdään esimerkiksi meihin kansalaisiin voimakkaasti vaikuttavia autoilu – päätöksiä niin samaan aikaan päättäjät kulkevat loistoautoilla ja yksityiskoneilla.

Tiedän lauseen olevan monen korvissa populismia, mutta uskon monen myös oikeasti noin ajattelevan.

Ymmärrän täysin asioiden, ja niiden mukana yhteiskunnallisten asioiden, monimutkaistuvan kaiken aikaa, yhä kiihtyvällä tahdilla. Tekniikka mahdollistaa niin paljon, ja tiedonvälitys sekä media ovat käytännössä neljänsiä valtiomahteja.

Aikaisemmin saman tiedon kommunikointiin saattoi mennä aikaa aivan eri tavalla kuin nykyisellä Twitter – ajalla.

Kuinka paljon hoitajan perustyö on tämän kaiken keskellä muuttunut ja miten yhteiskunta kokee mikä on hoitajan perustyö ?

Teknistyvä maailma aiheuttaa meille täysin uuden tilanteen : digimaailma kehittyy ja hoito myös teknistyy. Tulee erilaisia palvelujärjestelmiä joissa tarvitaan teknistä tietämystä niin asiakkaan kuin hoitajan taholta.

Samaan aikaan 'hoito ' yksityistyy ja kaupallistuu. Julkinen hoito kamppailee muutosten kanssa ja koettaa asettautua uuteen tilanteeseen. Maahanmuutto lisääntyy ja Suomi kansainvälistyy ja myös hoitoalalle tulee paljon työntekijöitä eri kulttuureista.

Hoitoala kuvastaa kunkin alueen kulttuuria ja muutokset tapahtuvat hitaasti. Uuden kulttuurit tuovat Suomeen keskustelu – kulttuuria mahdollisesti lisää, mutta kuinka nopeasti ' suomalainen small – talk ' pystyy sen vastaanottamaan ?

Saavatko hoitajat tarpeeksi tukea ja asianmukaista palkkaa siitä kun heidän tulee pysyä mukana digimaailman kilpajuoksussa ja hoitoalan uudelleenjärjestäytymisessä ?

Toivo on nuorissa, jotka ovat syntyneet tähän ' uuteen, teknistyneeseen ja kansainväliseen ' - maailmaan.

Kommmentoi alla, kirjoita tai reagoö fb -sivulla